Detail produktu

Hybridní platforma pro prototypování bezpečných vestavěných systémů

ŠIMEK, V. RŮŽIČKA, R.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Hybridní platforma MINERVA umožňuje obsáhnout značnou část úkolů a postupů spojených s návrhem a rychlým ověřením vlastností bezpečných vestavěných systémů. Typické vestavěné systémy se skládají z procesorů, specializovaného hardwaru (např. komunikační rozhraní s aktuátory) a aplikačního software. Hybridní platofrma MINERVA představuje samostatný hardware, který obsahuje výkonný mikrokontrolér s nízkým příkonem, hradlové pole FPGA (anglicky Field Programmable Gate Array) a řadu periferií. Důležitým aspektem je využití pokročilého reprogramovatelného hardwaru na bázi hradlových polí FPGA jenž lze, podobně jako software na počítači, neomezeně modifikovat pro různé účely dle potřeby - uživatel tedy nemusí vytvářet nový hardware pro každou aplikaci znovu. Software po mikrokontroler se tvoří v jazyce C a do spustitelné formy se překládá pomocí GNU překladače, který je možné používat zdarma.

Klíčová slova

FPGA, mikrokontrolér, vestavěný systém, hybridní platforma, prototypování, bezpečný systém, modulární architektura

Datum vzniku

10.11.2012

Umístění

Ústav počítačových systémů, Fakulta informačních technologií VUT v Brně, Božetěchova 2, 612 66 Brno

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty