Detail produktu

Zkušební zařízení pro zatěžování vzorků za velmi vysokých teplot (do 1650 stupňů Celsia).

HORSKÝ, J. KOTRBÁČEK, P.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Zařízení je složeno z na míru postavené vysokoteplotní superkantalové pece umístěné v zatěžovacím rámu trhacího stroje a podpůrných struktur. Vzorek může být zatěžován tahem, tlakem anebo může být i zpětně protlačován. Testy mohou probíhat i za teplot odpovídajících polotekutému stavu oceli. Při testech jsou měřeny zatěžovací síly a poloha nástroje.

Klíčová slova

mechanické, vlastnosti, zkušební, vysoké teploty

Datum vzniku

02.11.2012

Umístění

FSI/LPTP

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty