Detail produktu

Zařízení pro měření tepelných toků v okolí žárovek.

HORSKÝ, J. ZAHRADNÍK, R.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Zařízení slouží pro měření tepelných toků v okolí žárovek používaných ve svítilnách automobilů. Základem je polohovací zařízení, které umožňuje pohyb senzoru tepelného toku v polokulovém prostoru. Po ustavení senzoru do požadované polohy a ustálení parametrů, je změřen tepelný tok v daném místě. Postupně je zmapována celá polokulová plocha.

Klíčová slova

žárovky, tepelný tok, rozložení

Datum vzniku

30.11.2012

Umístění

FSI/LPTP

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty