Detail publikace

KRITICKÉ FAKTORY ÚSPĚCHU PROCESU ZPRACOVÁNÍ PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STÁVAJÍCÍCH BUDOV

HLAVSA, P. ROSENBERG, J.

Originální název

KRITICKÉ FAKTORY ÚSPĚCHU PROCESU ZPRACOVÁNÍ PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STÁVAJÍCÍCH BUDOV

Český název

KRITICKÉ FAKTORY ÚSPĚCHU PROCESU ZPRACOVÁNÍ PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STÁVAJÍCÍCH BUDOV

Anglický název

CRITICAL SUCCESS FACTORS OF COMPILATION PROCESS OF ENERGY PERFORMANCE CERTIFICATE OF THE EXISTING BUILDING

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Rokem 2013 nastává v České republice povinnost zpracovávat průkazy energetické náročnosti budovy i pro stávající objekty. Jedním z případů je prodej nebo pronájem nemovitosti – budovy. U stávajících budov může být zpracování objektivního průkazu problematické. Riziko lze eliminovat znalostí kritických faktorů úspěchu tohoto procesu. Identifikování kritických faktorů úspěchu je jednou z uznávaných analýz z oblasti podnikového managementu. Cílem je nalézt všechny možné faktory úspěchu v procesu zpracování průkazu a identifikovat ty, které je možno považovat za kritické.

Český abstrakt

Rokem 2013 nastává v České republice povinnost zpracovávat průkazy energetické náročnosti budovy i pro stávající objekty. Jedním z případů je prodej nebo pronájem nemovitosti – budovy. U stávajících budov může být zpracování objektivního průkazu problematické. Riziko lze eliminovat znalostí kritických faktorů úspěchu tohoto procesu. Identifikování kritických faktorů úspěchu je jednou z uznávaných analýz z oblasti podnikového managementu. Cílem je nalézt všechny možné faktory úspěchu v procesu zpracování průkazu a identifikovat ty, které je možno považovat za kritické.

Anglický abstrakt

In the Czech republic is from 2013 obligatory to compile energy performance certificates of building even for existing buildings. One of more cases is sale or renting of a real estate – building. For existing buildings can be complicated to process objective certificate. This process risk can be eliminated by knowledge of critical success factors. Identifying critical success factors is one of recognized analysis of business management. The aim is to find all possible success factors in the certificate compilation process and identify those that may be regarded as critical.

Klíčová slova

kritické faktory úspěchu; proces zpracování; energetická náročnost budov; průkaz energetické náročnosti budovy

Rok RIV

2012

Vydáno

10.12.2012

Nakladatel

Magnanimitas

Místo

Hradec Králové

ISBN

978-80-905243-3-0

Kniha

Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2012

Strany od

287

Strany do

295

Strany počet

9

BibTex


@inproceedings{BUT96833,
 author="Petr {Hlavsa} and Jan {Rosenberg}",
 title="KRITICKÉ FAKTORY ÚSPĚCHU PROCESU ZPRACOVÁNÍ PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STÁVAJÍCÍCH BUDOV",
 annote="Rokem 2013 nastává v České republice povinnost zpracovávat průkazy energetické náročnosti budovy i pro stávající objekty. Jedním z případů je prodej nebo pronájem nemovitosti – budovy. U stávajících budov může být zpracování objektivního průkazu problematické. Riziko lze eliminovat znalostí kritických faktorů úspěchu tohoto procesu. Identifikování kritických faktorů úspěchu je jednou z uznávaných analýz z oblasti podnikového managementu. Cílem je nalézt všechny možné faktory úspěchu v procesu zpracování průkazu a identifikovat ty, které je možno považovat za kritické.",
 address="Magnanimitas",
 booktitle="Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2012",
 chapter="96833",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Magnanimitas",
 year="2012",
 month="december",
 pages="287--295",
 publisher="Magnanimitas",
 type="conference paper"
}