Detail patentu

Dvojdimenzionální způsob izolace a analýzy látek z biologických vzorků

KIZEK, R. ADAM, V. HÚSKA, D. VACULOVIČOVÁ, M. HUBÁLEK, J. PROVAZNÍK, I.

Typ patentu

patent

Abstrakt

Předmětem řešení je způsob izolace a analýzy látek z biologických vzorků pomocí povrchově modifikovaných magnetizovatelných částic a čipové kapilární elektroforézy. MEtoda je založena na manipulaci s magnetizovatelnými částicemi přímo v elektroforetickém rezervoáru čipu pro kapilární elektroforézu, kdy se působením vnějšího magnetického pole z biologického vzorku izoluje požadovaný analyt, který se následně separuje, identifikuje a kvantifikujte pomocí čipové kapilární elektroforézy.

Klíčová slova

čipová kapilární elektroforéza, magnetizovatelné částice, separace biologických vzorků

Číslo patentu

303383

Datum zápisu

12.07.2012

Vydavatel

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Vlastník

Vysoké učení technické v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty