Detail publikace

- 72 - 40. medzinárodná konferencia ZVÁRANIE 2012 Tatranská Lomnica, 07.–09.11.2012 40. International Conference WELDING 2012 November 07 – 09, 2012, Tatranská Lomnica, High Tatras, Slovak Republic Výroba nového typu solárního absorbéru nekonvenčními metodami a jeho povrchová úprava

KUBÍČEK, J. MRŇA, L. PODANÝ, K. DANĚK, L. LIDMILA, Z. FOREJT, M.

Originální název

- 72 - 40. medzinárodná konferencia ZVÁRANIE 2012 Tatranská Lomnica, 07.–09.11.2012 40. International Conference WELDING 2012 November 07 – 09, 2012, Tatranská Lomnica, High Tatras, Slovak Republic Výroba nového typu solárního absorbéru nekonvenčními metodami a jeho povrchová úprava

Český název

- 72 - 40. medzinárodná konferencia ZVÁRANIE 2012 Tatranská Lomnica, 07.–09.11.2012 40. International Conference WELDING 2012 November 07 – 09, 2012, Tatranská Lomnica, High Tatras, Slovak Republic Výroba nového typu solárního absorbéru nekonvenčními metodami a jeho povrchová úprava

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Solární absorbéry deskového typu mají výhodu relativně jednoduché výroby, ale na druhé straně mají nižší tepelnou účinnost a vyžadují kolmý dopad slunečního záření na povrch. Tento článek popisuje dva nové typy solárních absorbérů potlačující výše zmíněné nevýhody se zachováním přiměřené výrobní jednoduchosti. První typ je vyroben metodou laserového svařování dvou tenkých plechů austenitické oceli, kdy průvarové svary vytvoří potřebnou meandrovou strukturu. Následně je do prostoru mezi oba plechy přivedena tlaková vody, která způsobí trvalé vydutí meandrové struktury nutné pro průtok teplosměnného média. Druhý typ se vyznačuje vytvořením vhodné prostorové struktury v plechu pomocí tváření v nepevné matrici. Tato prostorová struktura jednak zvětší teplosměnný povrch a dále eliminuje potřebu kolmého směrování panelu vůči dopadajícímu slunečnímu záření. Díl s vytvořenou strukturou je k zadní části absorbéru opět přivařen metodou laserového svařování. Vstupní otvory pro přívod média jsou vytvořeny metodou Flow dril. Tento článek představuje také analýzu různých povrchů pro zvýšení absorpce přicházející sluneční záření. Je zde uvedena recenze několika ze základních podmínek pro absorpční povlaky několika kovů a keramiky připravených žárovým nástřikem.

Český abstrakt

Solární absorbéry deskového typu mají výhodu relativně jednoduché výroby, ale na druhé straně mají nižší tepelnou účinnost a vyžadují kolmý dopad slunečního záření na povrch. Tento článek popisuje dva nové typy solárních absorbérů potlačující výše zmíněné nevýhody se zachováním přiměřené výrobní jednoduchosti. První typ je vyroben metodou laserového svařování dvou tenkých plechů austenitické oceli, kdy průvarové svary vytvoří potřebnou meandrovou strukturu. Následně je do prostoru mezi oba plechy přivedena tlaková vody, která způsobí trvalé vydutí meandrové struktury nutné pro průtok teplosměnného média. Druhý typ se vyznačuje vytvořením vhodné prostorové struktury v plechu pomocí tváření v nepevné matrici. Tato prostorová struktura jednak zvětší teplosměnný povrch a dále eliminuje potřebu kolmého směrování panelu vůči dopadajícímu slunečnímu záření. Díl s vytvořenou strukturou je k zadní části absorbéru opět přivařen metodou laserového svařování. Vstupní otvory pro přívod média jsou vytvořeny metodou Flow dril. Tento článek představuje také analýzu různých povrchů pro zvýšení absorpce přicházející sluneční záření. Je zde uvedena recenze několika ze základních podmínek pro absorpční povlaky několika kovů a keramiky připravených žárovým nástřikem.

Klíčová slova

Solární absorbéry, žárové nástřiky, povlaky,keramika

Rok RIV

2012

Vydáno

02.11.2012

Nakladatel

Slovenská zváračská spoločnosť

Místo

Bratislava

ISBN

978-80-89296-15-6

Kniha

40. mezinárodná konferencia ZVÁRANIE 2012

Edice

první

Číslo edice

1.

Strany od

72

Strany do

82

Strany počet

10

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT96585,
 author="Jaroslav {Kubíček} and Libor {Mrňa} and Kamil {Podaný} and Ladislav {Daněk} and Zdeněk {Lidmila} and Milan {Forejt}",
 title="- 72 - 40. medzinárodná konferencia ZVÁRANIE 2012 Tatranská Lomnica, 07.–09.11.2012 40. International Conference WELDING 2012 November 07 – 09, 2012, Tatranská Lomnica, High Tatras, Slovak Republic Výroba nového typu solárního absorbéru nekonvenčními metodami a jeho povrchová úprava",
 annote="Solární absorbéry deskového typu mají výhodu relativně jednoduché výroby, ale na druhé straně mají nižší tepelnou účinnost a vyžadují kolmý dopad slunečního záření na povrch. Tento článek popisuje dva nové typy solárních absorbérů potlačující výše zmíněné nevýhody se zachováním přiměřené výrobní jednoduchosti. První typ je vyroben metodou laserového svařování dvou tenkých plechů austenitické oceli, kdy průvarové svary vytvoří potřebnou meandrovou strukturu. Následně je do prostoru mezi oba plechy přivedena tlaková vody, která způsobí trvalé vydutí meandrové struktury nutné pro průtok teplosměnného média. Druhý typ se vyznačuje vytvořením vhodné prostorové struktury v plechu pomocí tváření v nepevné matrici. Tato prostorová struktura jednak zvětší teplosměnný povrch a dále eliminuje potřebu kolmého směrování panelu vůči dopadajícímu slunečnímu záření. Díl s vytvořenou strukturou je k zadní části absorbéru opět přivařen metodou laserového svařování. Vstupní otvory pro přívod média jsou vytvořeny metodou Flow dril. Tento článek představuje také analýzu různých povrchů pro zvýšení absorpce přicházející sluneční záření. Je zde uvedena recenze několika ze základních podmínek pro absorpční povlaky několika kovů a keramiky připravených žárovým nástřikem.",
 address="Slovenská zváračská spoločnosť",
 booktitle="40. mezinárodná konferencia ZVÁRANIE 2012",
 chapter="96585",
 edition="první",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Slovenská zváračská spoločnosť",
 year="2012",
 month="november",
 pages="72--82",
 publisher="Slovenská zváračská spoločnosť",
 type="conference paper"
}