Detail publikace

Výroba povrchově strukturovaného solárního absorbéru nepevným nástrojem

PODANÝ, K. LIDMILA, Z. RUDOLF, B.

Originální název

Výroba povrchově strukturovaného solárního absorbéru nepevným nástrojem

Český název

Výroba povrchově strukturovaného solárního absorbéru nepevným nástrojem

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Stávající deskové solární absorbéry mají nízkou tepelnou účinnost a vyžadují kolmý dopad slunečního záření na povrch. Článek popisuje návrh nových typů, které se vyznačují vytvořením vhodné prostorové struktury (reliéfu) na plechu technologií tváření nepevným nástrojem - elastomerem. Prostorová struktura slouží ke zvětšení teplosměnného povrchu a eliminuje potřebu kolmého dopadu slunečního záření. Z hlediska tepelné účinnosti a s přihlédnutím k možnostem výroby je zvolen tvar v podobě „jehlanců“. Zhotovený čelní panel je posléze se zadní částí absorbéru spojen metodou laserového svařování a otvory pro přívod a odvod média jsou vytvořeny metodou „tepelně třecího vrtání“ (Flow dril).

Český abstrakt

Stávající deskové solární absorbéry mají nízkou tepelnou účinnost a vyžadují kolmý dopad slunečního záření na povrch. Článek popisuje návrh nových typů, které se vyznačují vytvořením vhodné prostorové struktury (reliéfu) na plechu technologií tváření nepevným nástrojem - elastomerem. Prostorová struktura slouží ke zvětšení teplosměnného povrchu a eliminuje potřebu kolmého dopadu slunečního záření. Z hlediska tepelné účinnosti a s přihlédnutím k možnostem výroby je zvolen tvar v podobě „jehlanců“. Zhotovený čelní panel je posléze se zadní částí absorbéru spojen metodou laserového svařování a otvory pro přívod a odvod média jsou vytvořeny metodou „tepelně třecího vrtání“ (Flow dril).

Klíčová slova

Solární absorbér, austenitická ocel, nepevný nástroj, polyuretan, pryž

Rok RIV

2012

Vydáno

11.09.2012

Nakladatel

Svaz kováren ČR o.s.

Místo

Ostrava

ISSN

1213-9289

Periodikum

Kovárenství

Ročník

2012

Číslo

44

Stát

CZ

Strany od

109

Strany do

112

Strany počet

4

Dokumenty

BibTex


@article{BUT96541,
 author="Kamil {Podaný} and Zdeněk {Lidmila} and Bronislav {Rudolf}",
 title="Výroba povrchově strukturovaného solárního absorbéru nepevným nástrojem",
 annote="Stávající deskové solární absorbéry mají nízkou tepelnou účinnost a vyžadují kolmý dopad slunečního záření na povrch. Článek popisuje návrh nových typů, které se vyznačují vytvořením vhodné prostorové struktury (reliéfu) na plechu technologií tváření nepevným nástrojem - elastomerem. Prostorová struktura slouží ke zvětšení teplosměnného povrchu a eliminuje potřebu kolmého dopadu slunečního záření. Z hlediska tepelné účinnosti a s přihlédnutím k možnostem výroby je zvolen tvar v podobě „jehlanců“. Zhotovený čelní panel je posléze se zadní částí absorbéru spojen metodou laserového svařování a otvory pro přívod a odvod média jsou vytvořeny metodou „tepelně třecího vrtání“ (Flow dril).",
 address="Svaz kováren ČR o.s.",
 chapter="96541",
 institution="Svaz kováren ČR o.s.",
 number="44",
 volume="2012",
 year="2012",
 month="september",
 pages="109--112",
 publisher="Svaz kováren ČR o.s.",
 type="journal article - other"
}