Detail produktu

Program pro vyhodnocení defektů a oscilačních vrásek na sochorech

TOFEL, P. GRMELA, L. SEDLÁK, P. CSÉFALVAY, G. MAJZNER, J.

Typ produktu

software

Abstrakt

V rámci projektu MPO „Výzkum a vývoj progresívních nástrojů pro zlepšení povrchové kvality tyčí a drátů“ vznikl program, který pomocí dat z laserového profiloměru a dat z kompenzačního rychlostního snímače zobrazí přesný 3D povrch sochoru. Dále jsou softwarem nalezeny a označeny oscilační vrásky, nespojitosti mezi oscilačními vráskami a defekty. Vše je pak barevně vykresleno do výsledného obrázku, kde je vidět povrch naskenovaného sochoru, nalezené oscilační vrásky, nespojitosti mezi oscilačními vráskami a defekty. Defekty jsou očíslovány a více popsány v tabulce (hloubka, tvar, pozice).

Klíčová slova

defektoskopie, oscilační vrásky, defekty, sochor

Datum vzniku

18.12.2012

Umístění

http://www.ufyz.feec.vutbr.cz

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www