Detail produktu

Prostorová lokalizace pozemků ohrožených vodní erozí v okrese Břeclav - dle nové metodiky Janeček a kol. (2012)

DUMBROVSKÝ, M. SOBOTKOVÁ, V. UHROVÁ, J.

Typ produktu

specializovaná mapa s odborným obsahem

Abstrakt

Zpracovaná mapa řeší novou hodnotu faktoru erozní účinnosti deště R40 a je určena pro potřeby řešení pozemkových úprav v okrese Břeclav.

Klíčová slova

faktor erozní účinosti deště, vodní eroze, pozemkové úpravy

Datum vzniku

05.12.2012

Umístění

Ministerstvo zemědělství, Územní odbor ÚPU Jihomoravský kraj, Kotlářská 53, 602 00 Brno

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty