Detail produktu

Poloprovozní jednotka technologie katalytické oxidace na jednotce 2U-600

JECHA, D. SKRYJA, P. JEDLIČKA, F. BRUMMER, V.

Typ produktu

poloprovoz

Abstrakt

Poloprovozní katalytická jednotka je navržena pro testování alternativní metody ke snižování těkavých organických látek (VOC) a CO z proudu odplynu. Uvažovanou technologií je katalytická oxidace na pevném loži. Experimentální jednotka se skládá z přívodního potrubí osazeného měřícími armaturami ke stanovení vstupních parametrů, jako jsou tlak, teplota a složení procesního odplynu. Vstupní potrubí má rozměr DN80. Pro zjištění vstupních parametrů je vstupní potrubí osazeno měřícími prvky. Odplyn je přiveden shora do katalytického reaktoru, ve kterém se nachází katalytické lože. Skutečné katalytické lože reaktoru je rozděleno z důvodu ředění odplynu na dvě jednotlivé katalytické lože.

Klíčová slova

katalytická oxidace na pevném loži, snižování těkavých organických látek (VOC) a CO, čistění odpadního plynu

Datum vzniku

01.06.2012

Umístění

Momentive Specialty Chemicals, a.s. Sokolov

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty