Detail produktu

Prostorová lokalizace míst potenciálního vzniku efemerních rýh v modelovém území okresu Břeclav

DUMBROVSKÝ, M. SOBOTKOVÁ, V. UHROVÁ, J.

Typ produktu

specializovaná mapa s odborným obsahem

Abstrakt

Mapa zobrazuje prostorovou lokalizaci míst potenciálního vzniku efemerních rýh a slouží pro potřeby řešení pozemkových úprav v okrese Břeclav.

Klíčová slova

efemerní rýhy, pozemkové úpravy, digitílní model terénu

Datum vzniku

05.12.2012

Umístění

Ministerstvo zemědělství Územní odbor ÚPU Jihomoravský kraj, Kotlářská 53, Brno, 602 00

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty