Detail produktu

Softwarový nástroj pro trojrozměrnou interpretaci ortogonálních rentgenových dat

MIKULKA, J. FRIEDL, M.

Typ produktu

software

Abstrakt

Softwarový nástroj pro trojrozměrnou interpretaci ortgonálních rentgenových dat umožňuje načíst rentgenové obrazy ve formátu DICOM zachycující snímaný objekt ze dvou na sebe kolmých projekcí. V těchto obrazech je možné manuálně označit oblasti zájmu. Tyto oblasti lze trojrozměrně vizualizovat a vyhodnocovat číselně jejich polohu ve zkoumaném prostoru.

Klíčová slova

RTG, 3D, vizualizace dat

Datum vzniku

07.12.2012

Umístění

UTEE, FEKT, Thermo Sanace s.r.o

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty