Detail produktu

Kompenzační rychlostní snímač KRYS

TOFEL, P. MAJZNER, J. SEDLÁK, P. CSÉFALVAY, G. GRMELA, L.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Rychlost sochorů po valníku není konstantní. To znesnadňuje závěrečné vyhodnocení při skenování povrchu sochoru laserovým diagnostickým systémem pro identifikaci defektů na povrchu materiálu. Výsledné informace o poloze defektů pak byly zatíženy značnou náhodnou chybou. Proto byl vyvinut v rámci spolupráce Vysokého učení technického, UFYZ FEKT a Třineckými železárnami a.s., nový funkční vzorek (KRYS), který bezdotykově měří polohu a rychlost sochorů pohybujících se po valníku. Data z KRYSu a laserového diagnostického systému, dávají informaci o rychlosti pohybu sochoru a naskenovaného povrchu sochoru. Při spojení těchto dat ve výsledku získáváme přesný povrch sochoru s označenými defekty a oscilačními vráskami. Pro přesnou polohu defektů na sochorech je proto snímač rychlosti KRYS nezbytnou součástí laserového diagnostického systému pro identifikaci defektů na povrchu sochorů.

Klíčová slova

optický snimač rychlosti, povrch sochoru, změna rychlosti

Datum vzniku

29.11.2012

Umístění

http://www.ufyz.feec.vutbr.cz

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek