Detail produktu

Identifikace míst povodňového ohrožení v modelovém území okresu Nový Jičín

SOBOTKOVÁ, V. DUMBROVSKÝ, M.

Typ produktu

specializovaná mapa s odborným obsahem

Abstrakt

Mapa zpracovaná v rámci studie okresu Nový Jičín pro kategorizaci katastrálních území z hlediska protipovodňové ochrany. Jedná se o identifikaci míst ohrožených přívalovou nebo říční povodní.

Klíčová slova

kritické body, kritická povodí, záplavová území, povodí

Datum vzniku

30.11.2012

Umístění

Ministerstvo zemědělství, Územní odbor, Ústřední pozemkový úřad Moravskoslezský kraj, Husova 13, 741 01 Nový Jičín

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty