Detail produktu

Prostorová lokalizace erozního smyvu při R40 v okrese Nový Jičín

SOBOTKOVÁ, V. DUMBROVSKÝ, M.

Typ produktu

specializovaná mapa s odborným obsahem

Abstrakt

Mapa zpracovaná v rámci studie okresu Nový Jičín pro kategorizaci katastrálních území z hlediska protipovodňové ochrany. Jedná se o kategorizaci erozního smyvu na pozemcích LPIS.

Klíčová slova

erozní smyv, LPIS, katastrální území, R faktor

Datum vzniku

30.11.2012

Umístění

Ministerstvo zemědělství, Územní odbor, Ústřední pozemkový úřad Moravskoslezský kraj, Husova 13, 741 01 Nový Jičín

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty