Detail produktu

Software rozpoznávání číslovek

MEKYSKA, J. SMÉKAL, Z.

Typ produktu

software

Abstrakt

Tento program rozpoznává izolovaně vyslovené číslovky. Je možné rozpoznávat číslovky 0-9. Jednotlivé vzory číslovek jsou uloženy ve složce „wav“. Tyto vzory je možné dále rozšířit popř. změnit (to je doporučeno především při změně mikrofonu, kdy se mění kanálové zkreslení). K samotnému rozpoznávání číslovek slouží algoritmus dynamického borcení časové osy, pomocí kterého je počítána vzdálenost mezi vzorem a neznámým signálem. Tento software slouží především k testování klasifikačních algoritmů, řečových příznaků a k výukovým účelům zaměřeným na rozpoznávání vzoru. Tento software využívá funkce Dynamic Time Warp (DTW), které je možné stáhnout pod tímto odkazem: http://labrosa.ee.columbia.edu/matlab/dtw/ Bez tohoto balíku není software funkční. Prosím před spuštěním tohoto programu stáhněte balík a dekomprimujte funkce přímo do adresáře, kde se nachází soubor digits_recognition.m Program je nutné spustit v 32-bitové verzi prostředí MATLAB (v tomto prostředí musí být mj. naistalován Data Acquisition Toolbox DAQ). Před samotným spuštěním softwaru se ujistěte, že je k počítači připojen mikrofon. Signál z mikrofonu, připojeného při běhu programu, nebude zpracováván. Software se spustí příkazem digits_recognition Nastavte délku segmentu, zmáčkněte tlačítko start a vyslovte číslovku. Program sám zastaví akvizici a zobrazí rozpoznané číslo. Kromě délky segmentu je možné měnit i vzorkovací kmitočet.

Klíčová slova

Číslovky, řečový signál, zpracování v reálném čase, dynamické borcení časové osy

Datum vzniku

29.03.2012

Umístění

http://splab.cz/download/software/rozpoznavani-cislovek

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek

www

Dokumenty