Detail produktu

Monitorovací modul kritických systémů letounu VUT051-RAY

PAZDERA, I. PROCHÁZKA, P. HUTÁK, P. KLÍMA, B.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Monitorovací modul snímá veličiny kritické pro správný chod letounu, poskytuje základní diagnostiku všech životně důležitých modulu pohonu letadla a zároveň sigalizuje poruchové stavy nadřazenému systému. Modul dále obsahuje rychlé záložní hardwarové ochrany při výpadku hlavního počítače nebo ztráty komunikace s okolními systémy.

Klíčová slova

Diagnostika chybných stavů, zalošní hardwarová ochrana, Snímání kritických parametrů pohonu

Datum vzniku

01.11.2012

Umístění

VUT, FEKT, UVEE, Technická 10, 616 00 Brno

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty