Detail produktu

Modelové zařízení pro testování parametrů rotorů s čelními uhlíkovými komutátory

VESELKA, F.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Umožnuje měření sondami různé velikosti, vně původního prostředí na různém poloměru, možnost cejchování sond k danému povrchu ( na různém poloměru, apod.), optimalizovat přesnost nastavení sondy min. 0,5um.

Klíčová slova

komutátor, měření

Datum vzniku

01.03.2012

Umístění

Laboratoř elektrických strojů UVEE, FEKT VUT v Brně

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www