Detail produktu

Přesný přijímač pro měření parametrů optických svazků

KINCL, Z. KOLKA, Z. BIOLKOVÁ, V.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Sestava přijímače zahrnuje nízkošumový zesilovač s přepínatelným ziskem, který je na vstupu osazen širokopásmovou fotodiodou PIN s rozsahem 800 nm až 1800 nm. Pro potlačení vlivu záření pozadí přijímač zpracovává modulovaný optický signál. V zesilovači je implementována nelineární kompenzace stejnosměrného proudu fotodiody. Pokud je tento proud menší než nastavená úroveň, tak je kompenzační zdroj zcela odpojen a nezhoršuje tak šumové poměry. Připojený blok filtrů umožňuje separovat dva kanály o kmitočtech 40 a 60 kHz o šířce pásma 5 kHz. Separace kanálů dosahuje hodnoty 80 dB. Signály obou kanálů jsou zpracovány logaritmickým detektorem. Celková dynamka měření dosahuje 100 dB (elektrických). Navržené desky plošných spojů minimalizují citlivost na vnější rušivé signály. Unikátní vědecké zařízení vyvinuté v rámci projektu MPO FR-TI4/148 slouží ve 2D pozicionéru pro měření rozložení intenzity v optických svazcích v blízké i vzdálené zóně.

Klíčová slova

FSO, optický přijímač

Datum vzniku

09.11.2012

Umístění

Vysoké učení technické, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav Radioelektroniky, Purkyňova 118, 612 00 Brno

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty