Detail produktu

Přijímač pro experimentální družici BricSat

URBANEC, T. VÁGNER, P. KASAL, M.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Přijímač je funkčním blokem experimentálního satelitu Bricsat určeného pro příjem úzkopásmově modulovaného signálu v pásmu 28 MHz. Na vstupu je předzesilovač LNA, který je potřeba vzhledem k elektricky krátké přijímací anténě. Dále je zařazen vstupní filtr a směšovač na mezifrekvenci. MF signál je filtrován krystalovým filtrem s šířkou pásma 3 kHz a směšován do základního pásma. Demodulovaný signál je použit pro AGC a také pro detekci přítomnosti modulace BPSK31 v signálu. Demodulovaný signál je výstupem pro další zpracování v družici. Přijímač dále obsahuje detektor řídících signálů pro povelování družice ze zemského povrchu. Součástí přijímače je také AD převodník pro sběr dat o stavu palubního akumulátoru a paměťový modul pro zálohu dat řídícího počítače družice. Propojeni s dalšími částmi družice je provedeno 20 pinovou sběrnicí integrující napájení, digitální i analogové signály do malé plochy.

Klíčová slova

CubeSat, monitor spektra, BPSK31, Bricsat, přijímač

Datum vzniku

08.11.2012

Umístění

lab 822, Purkyňova 118, Brno 61200 během testů, oběžná dráha Země po vypuštění jako součást družice Bricsat

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty