Detail produktu

Headexpander elektrodynamického zkušebního systému RMS SW 2-1240SWH600APP-TGE10-1 (SCP)

SLÁMA, S. NÁVRAT, T.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Jedná se o zařízení, které je určeno k zvětšení upínací plochy vibračních testovacích systémů obecně. V tomto konkrétním případě je upínací plocha testovacího systému z původní hodnoty maximálního upínacího průměru 200mm (upínací závit M10) na maximální hodnotu upínacího průměru 350mm (upínací závit M10). Zvětšení hodnoty kmitané hodnoty je 14kg (hmotnost headexpanderu+redukce armatury). Headexpander a redukce armatury jsou vyrobeny jako odlitek, pro následném třískovém obrábění do tvarů a rozměrů dle výkresů (viz. Příloha). Materiál zvolený pro odlitek je slitina magnesia Az 91 s měrnou hmotností cca 1800 kg/m3. Použitelnost z hlediska frekvencí 5 - 2 000Hz.

Klíčová slova

elektrodynamický zkušební systém

Datum vzniku

01.11.2012

Umístění

B1/105 ÚMTMB FSI VUT v Brně Technická 2896/2 Brno 61669

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty