Detail produktu

Řídicí jednotka pro 3G modul

KLOZAR, L. VÁVRA, T.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Projekt se zabývá návrhem vývojového kitu pro modul Telit UC864G za účelem měření parametrů mobilních sítí 2G (GSM/GPRS/EDGE) a 3G (UMTS/HSDPA). Je popsán kompletní obvodový návrh vývojového kitu, který je i následně realizován a testován. Popis zahrnuje i návrh měřícího softwaru pro PC k němuž se vývojový kit připojuje pomocí sériového rozhraní. Vývojový kit dále obsahuje vlastní mikrokontroler AVR a umožňuje tak autonomní řízení. Navržený kit obsahuje akumulátor a je jej tedy možno využít i pro terénní měření. Bude začleněn do laboratorní výuky předmětů MSMK/BRMK garantovaných na Ústavu radioelektroniky.

Datum vzniku

12.06.2012

Umístění

http://www.urel.feec.vutbr.cz/index.php?page=products

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty