Detail produktu

Software pro hodnocení úspěšnosti filtračních algoritmů na databázi CSE

SMITAL, L. VÍTEK, M. KOZUMPLÍK, J.

Typ produktu

software

Abstrakt

Software FILTERING_TESTER je určen pro automatické testování algoritmů pro filtraci signálů EKG na standardní CSE databázi. Hodnocení algoritmů probíhá na základě dosaženého průměrného zlepšení SNR. Software byl vytvořen v programovém prostředí Matlab.

Klíčová slova

filtrace EKG signálů, EMG rušení, standardní databáze CSE

Datum vzniku

31.10.2012

Umístění

Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www