Detail produktu

Adaptivní vlnkový wienerovský filtr EKG signálů se segmentací dle SNR

SMITAL, L. VÍTEK, M. KOZUMPLÍK, J.

Typ produktu

software

Abstrakt

Software AWWF slouží pro filtraci myopotenciálů v signálech EKG s použitím vlnkové transformace. Filtr plně automaticky odhaduje úroveň rušení, na jehož základě dokáže segmentovat signál, filtrovat každý úsek signálu s vhodnými parametry a znovu složit signál výstupní. Své parametry dokáže také vhodně měnit v závislosti na aktuální délce RR intervalu. Software byl vytvořen v programovém prostředí Matlab.

Klíčová slova

filtrace EKG signálů, EMG rušení, vlnková transformace, wienerův filtr, adaptivní parametry, mediánový filtr

Datum vzniku

31.10.2012

Umístění

Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty