Detail patentu

Bodově interpolační způsob analýzy obrazových sekvencí prostorově se měnícího objektu

ČÍŽ, R. ŘÍHA, K. BENEŠ, R. ZÁVODNÁ, E.

Typ patentu

patent

Abstrakt

Metoda dynamického vyhodnocování parametrů prostorově se měnících objektů (např. tkání, orgánů) na základě sledování změn obsahu plochy vymezené uzavřenou křivkou proloženou body vybranými ve sledovaných oblastech zmíněných objektů, případně na základě sledování změn průběžných vzdáleností mezi dvěma neuzavřenými křivkami proloženými vybranými body ve dvou protilehlých sledovaných oblastech uvedené části, za použití obrazové sekvence.

Klíčová slova

optický tok, prostorově se měnící objekty, sekvence snímků, zpracování obrazu, význačné body pro sledování

Číslo patentu

303499

Datum zápisu

12.09.2012

Datum skončení platnosti

09.12.2014

Vydavatel

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Vlastník

Vysoké učení technické v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www