Detail produktu

ProtControl - Software pro stereochemické ověření prostorového uspořádání proteinů

ŠKUTKOVÁ, H. PROVAZNÍK, I.

Typ produktu

software

Abstrakt

Software pro stereochemické ověření prostorového uspořádání proteinů na základe Ramachandran a Chi diagramů. Software podporuje formát pdb pro zápis molekulové struktury proteinu. Stanoví torzní úhly mezi atomy a ověří stereochemickou kvalitu prostorového záznamu molekuly získaného pomocí NMR nebo krystalografií. Dále vykreslí rozložení páteřní struktury molekuly proteinu a postranní řetězce jednotlivých aminokyselin.

Klíčová slova

Ramachandranův diagram, Chi diagram, stereochemie, torzní úhly, sekundární struktura proteinu, pdb

Datum vzniku

29.10.2012

Umístění

Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4 61200 Brno

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www