Detail produktu

Software pro segmentaci proužků v obraze gelové elektroforézy

VÍTEK, M. ŠKUTKOVÁ, H.

Typ produktu

software

Abstrakt

Software GELSEG je určen k segmentaci proužků v šedotónovém obraze gelové elektroforézy. K tomuto účelu využívá základní lineární a pokročilé nelineární metody segmentace. Software byl vytvořen v prostředí Matlab a je opatřen podrobnou nápovědou.

Klíčová slova

obraz gelové elektroforézy, detekce proužku, segmentace obrazu

Datum vzniku

26.10.2012

Umístění

Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www