Detail produktu

Coupler pro nukleární kvadrupólovou rezonanci

SZABÓ, Z.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Coupler je pasivní zařízení používaná v oblasti rádiové technologie. Coupler odbočuje definované množství elektromagnetické energie z přenosové linky k portu, který umožňuje její vyuzití v jiném obvodu.

Klíčová slova

coupler, rozbočovač, NQR

Datum vzniku

16.10.2012

Umístění

UTEE

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www