Detail patentu

Pístový reometr pro testování vlastností magnetoreologických kapalin a způsob analýzy dat

MAZŮREK, I. ROUPEC, J.

Typ patentu

patent

Abstrakt

Cílem je sledování degradace MR kapalin při dlouhodobém zatěžování. Sledovanými parametry jsou síla, teplota, smyková rychlost, množství disipované energie, magnetizační proud a počet cyklů. Pro splnění výše zmíněných cílů nelze použít žádný komerčně dostupný reometr. Dokonce ani pístový průtokový reometr nesplňuje požadavek na dlouhodobé zatěžování. Proto bylo nutné přistoupit ke konstrukci vlastního reometru. Požadavkem byla jednoduchá instalace na jakýkoliv mechanický nebo hydraulický pulzátor, dosažení vysokých smykových rychlostí, přesné měření teploty kapaliny, snadná demontáž a dekontaminace, nízké pořizovací a provozní náklady. Viskozimetr je při práci upevněn v pulzátoru Gillop a signály zaznamenávány pomocí analyzátoru Dewewtron DEWE 2010.

Klíčová slova

Reometr, viskozita, MR kapalina, měření

Číslo patentu

304085

Datum zápisu

03.09.2013

Vydavatel

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Vlastník

Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty