Detail publikace

Nástroj k úpravě dat pro analýzu efektivní mozkové konektivity ve fMRI

LAMOŠ, M. SLAVÍČEK, T. JAN, J.

Originální název

Input data optimization tool for analysis of effective brain connectivity in fMRI

Český název

Nástroj k úpravě dat pro analýzu efektivní mozkové konektivity ve fMRI

Anglický název

Input data optimization tool for analysis of effective brain connectivity in fMRI

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

Functional magnetic resonance imaging utilizing the blood oxygenation level dependent effect as an indicator of local activity is a very useful technique to identify active brain regions. Currently, there is a growing interest in studying the connectivity between different brain regions. This contribution describes one of the methods used to investigate effective connectivity and its inconveniences, which may occur during group data processing. The developed software tool is presented as a possible solution and its benefits are proved on real fMRI experiment.

Český abstrakt

Zobrazení funkční magnetickou rezonancí využívající úrovně okysličení krve jako indikátoru lokální aktivity je velmi užitečnou technikou pro identifikaci aktivních regionů v mozku. Aktuálně je vzrůstající zájem o studium konektivity mezi jednotlivými oblastmi mozku. Tato práce popisuje jednu z metod pro efektivní konektivitu a problémy s ní spojené, které mohou nastat během skupinových analýz. Vyvinutý software je představen jako možný nástroj pro řešení vzniklých komplikací a jeho přínos je ověřen na reálných fMRI datech.

Anglický abstrakt

Functional magnetic resonance imaging utilizing the blood oxygenation level dependent effect as an indicator of local activity is a very useful technique to identify active brain regions. Currently, there is a growing interest in studying the connectivity between different brain regions. This contribution describes one of the methods used to investigate effective connectivity and its inconveniences, which may occur during group data processing. The developed software tool is presented as a possible solution and its benefits are proved on real fMRI experiment.

Klíčová slova

fMRI, dynamické kauzální modelování, konektivita, SPM, skupinová analýza, MATLAB

Rok RIV

2012

Vydáno

07.09.2012

Místo

Sliema, Malta

ISBN

978-1-61804-119-7

Kniha

Proceedings of the WSEAS International Conference on Visualisation, Imaging and Simulation (VIS'12)

Strany od

169

Strany do

174

Strany počet

6

BibTex


@inproceedings{BUT93830,
  author="Martin {Lamoš} and Tomáš {Slavíček} and Jiří {Jan}",
  title="Input data optimization tool for analysis of effective brain connectivity in fMRI",
  annote="Functional magnetic resonance imaging utilizing the blood oxygenation level dependent effect as an indicator of local activity is a very useful technique to identify active brain regions. Currently, there is a growing interest in studying the connectivity between different brain regions. This contribution describes one of the methods used to investigate effective connectivity and its inconveniences, which may occur during group data processing. The developed software tool is presented as a possible solution and its benefits are proved on real fMRI experiment.",
  booktitle="Proceedings of the WSEAS International Conference on Visualisation, Imaging and Simulation (VIS'12)",
  chapter="93830",
  howpublished="print",
  year="2012",
  month="september",
  pages="169--174",
  type="conference paper"
}