Detail produktu

Software NTC - Návrh tepelných čerpadel

HORÁK, P. KOŇAŘÍK, M. PLÁŠEK, J.

Typ produktu

software

Abstrakt

Tato aplikace vznikla za podpory projektu specifického výzkumu FAST-S-12-17 – Systémy techniky prostředí pro trvale udržitelnou výstavbu. Projekt byl realizován v roce 2012 na Vysokém učení technickém, Fakultě stavební, Ústavu TZB. Aplikace je primárně určena k návrhu tepelného čerpadla dle ČSN EN 15316-4-2. Své uplatnění najde jednak u projektantů a dále pak u studentů připravujících se na jejich budoucí povolání.

Klíčová slova

Tepelné čerpadlo, návrh, software.

Datum vzniku

13.09.2012

Umístění

http://www.fce.vutbr.cz/TZB/horak.p/ntc.rar

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty