Detail produktu

Bluetooth Remote LED Contoler

LANGER, P.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Zariadenie ktoré spína RGB LED pas - sériovo zapojené elektroluminiscenčné diódy. Diódy sú napájané jednosmerným 12V napätím. Spínané sú 3-kanálmi na zem. Kanály ovládajú červenú, zelenú a modrú farbu púsu. Ich kombinúcia umožňuje vykresliť všetky farby spektra. Ovládanie kanálov malo byť zabezpečené bezdrôtovo pomocou protokolu BlueTooth mobilným telefónom.

Klíčová slova

LED, bluetooth, remote controler, PIC microporcessor, Java, Android

Datum vzniku

01.08.2012

Umístění

priemyselný prototyp

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek