Detail produktu

Náhrada plastové části integrovaného držáku Brüel&Kjaer typ UA-0588 1/2“ měřícího mikrofonu

SLÁMA, S. NÁVRAT, T.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Jde o nahrazení plastové části integrovaného držáku funkčním vzorkem z nerezového polotovaru z důvodu spolehlivosti uchycení při měření akustického tlaku (hluku) vyzařovaného pneumatikou-soubor zadání CDV. Měřící mikrofony jsou uchyceny na speciálním testovacím zařízení-taženém vozíku, s předem definovaným a sjednoceným rozměrem a typem pneumatiky. Zařízení slouží pro měření hlučnosti povrchů vozovek.

Klíčová slova

měření hlučnosti povrchů vozovek

Datum vzniku

08.08.2012

Umístění

B1/105 ÚMTMB FSI VUT v Brně Technická 2896/2 Brno 61669

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty