Detail publikace

Environmentální monitorování účinků na půdní fotosyntetické parametry Acer campestre L.

SOCHOR, J. SALAŠ, P. ŠKUTKOVÁ, H. BABULA, P. PROVAZNÍK, I. ADAM, V. KIZEK, R.

Originální název

Environmental monitoring of soil conditioner effects on photosynthetic parameters of Acer campestre L.

Český název

Environmentální monitorování účinků na půdní fotosyntetické parametry Acer campestre L.

Anglický název

Environmental monitoring of soil conditioner effects on photosynthetic parameters of Acer campestre L.

Typ

článek v časopise

Jazyk

en

Originální abstrakt

We evaluated photosynthetic reactions in Acer campestre L. in a multi-factorial field experiment near Hodonín, Southern Moravia, Czech Republic. In this experiment, selected plots were amended with three different supplementary soil substances, that is, zeolite, lignite, and hydroabsorbent Agrisorb, and were compared with unamended control plots. Microclimatic parameters, that is, temperature, relative humidity, soil moisture, and solar radiation were measured. The basic physiological parameters, chlorophyll content and fluorescence, stomatal conductance, and sap flow were determined in the experimental plants. The highest height increments were determined in experimental group cultivated under lignite application, followed by zeolite. Statistically insignificant plant height increases were observed in plants cultivated on the soil supplemented with hydroabsorbent Agrisorb.

Český abstrakt

Hodnotili jsme fotosyntetické reakce v Acer campestre L. v multi-faktoriálním polním pokusu u Hodonína, Jižní Moravy, České republiky. V tomto experimentu byly vybrány pozemky lyšící se třemi různými doplňky půdních látek, to je, zeolit, hnědé uhlí a hydroabsorbent Agrisorb a byly srovnávány s nezměněnýcmi kontrolními pozemky. Byly měřeny mikroklimatické parametry, to je teplota, relativní vlhkost, půdní vlhkost a sluneční záření. Na pokusných rostlinách byly stanoveny základní fyziologické parametry, obsah chlorofylu a fluorescence, vodivost průduchů a SAP tok. Nejvyšší výšky přírůstku byly stanoveny v experimentální skupině pěstované za použití hnědého uhlí, následně pak zeolitu. Statisticky nevýznamné zvýšení rostlinné výšky bylo pozorováno u rostlin pěstovaných na půdě doplněné hydroabsorbent Agrisorb.

Anglický abstrakt

We evaluated photosynthetic reactions in Acer campestre L. in a multi-factorial field experiment near Hodonín, Southern Moravia, Czech Republic. In this experiment, selected plots were amended with three different supplementary soil substances, that is, zeolite, lignite, and hydroabsorbent Agrisorb, and were compared with unamended control plots. Microclimatic parameters, that is, temperature, relative humidity, soil moisture, and solar radiation were measured. The basic physiological parameters, chlorophyll content and fluorescence, stomatal conductance, and sap flow were determined in the experimental plants. The highest height increments were determined in experimental group cultivated under lignite application, followed by zeolite. Statistically insignificant plant height increases were observed in plants cultivated on the soil supplemented with hydroabsorbent Agrisorb.

Klíčová slova

Abiotický stres, půdní podmínky, mikroklimatické údaje, fotosyntetické reakce, morfologické charakteristiky, environmentální senzory.

Rok RIV

2012

Vydáno

19.06.2012

Strany od

4007

Strany do

4021

Strany počet

15

BibTex


@article{BUT93014,
  author="Jiří {Sochor} and Petr {Salaš} and Helena {Škutková} and Petr {Babula} and Ivo {Provazník} and Vojtěch {Adam} and René {Kizek}",
  title="Environmental monitoring of soil conditioner effects on photosynthetic parameters of Acer campestre L.",
  annote="We evaluated photosynthetic reactions in Acer campestre L. in a multi-factorial field experiment near Hodonín, Southern Moravia, Czech Republic. In this experiment, selected plots were amended with three different supplementary soil substances, that is, zeolite, lignite, and hydroabsorbent Agrisorb, and were compared with unamended control plots. Microclimatic parameters, that is, temperature, relative humidity, soil moisture, and solar radiation were measured. The basic physiological parameters, chlorophyll content and fluorescence, stomatal conductance, and sap flow were determined in the experimental plants. The highest height increments were determined in experimental group cultivated under lignite application, followed by zeolite. Statistically insignificant plant height increases were observed in plants cultivated on the soil supplemented with hydroabsorbent Agrisorb.",
  chapter="93014",
  number="58",
  volume="11",
  year="2012",
  month="june",
  pages="4007--4021",
  type="journal article"
}