Detail produktu

Knihovna modulární aritmetiky na platformě čipových karet .NET

MALINA, L. HAJNÝ, J.

Typ produktu

software

Abstrakt

Implementovaná knihovna operací modulární aritmetiky poskytuje základní matematické operace jako je sčítání, odčítaní, násobení a umocňovaní velkých celých čísel (od 0 do 1024 bitů – omezená verze, do 2048 bitů- plná verze) na platformě .NET Smart Cards. Knihovna přináší chybějící aritmetické operace s velkými čísly na platformu .NET Smart Cards a tímto umožňuje stavbu vlastních algoritmů, které modulární aritmetiku požadují. Jedná se zpravidla o pokročilá kryptografická schémata, anonymní autentizační systémy atd. Přínosem knihovny je také efektivní algoritmus násobení velkých celých čísel. Knihovna (plná verze) využívá pokročilých algoritmů pro dosažení efektivního násobení v rozsahu 0 až 2048 bitů.

Klíčová slova

modulární aritmetika; násobení; efektivita; čipové karty

Datum vzniku

27.07.2012

Umístění

Ústav telekomunikací, FEKT VUTBR

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty