Detail produktu

Úprava zařízení Tpt HB16 pro zvýšení spolehlivosti spojů vedením mikrodrátku

BURŠÍK, M. JANKOVSKÝ, J. ŘEZNÍČEK, M.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Produkt představuje změnu konstrukce vedení kontaktovacího mikrodrátku ke kontaktovacímu mechanismu. Úprava spočívá v nahrazení původní kovové kapiláry, která vzhledem k nutnosti pohybu v ose Z (mezi svářecím mechanismem a cívkou s mikrodrátkem) ponechává drát ve volném prostoru na vzdálenosti 150mm. Toto vedení je vzhledem k charakteru samotné metody nevhodné v prostředí s pohybem osob a zvláště pak ve výuce, kde je choulostivé místo zejména s volným mikrodrátkem. Toto řešení je upraveno z hlediska krytí mikrodrátku v celé délce mezi cívkou a bondovací kapilárou. Úprava zařízení byla sdělena výrobci v Německu a jím byla tato úprava akceptována.

Klíčová slova

Kontaktování, mikrodrátek, Tpt, vedení, kapilára

Datum vzniku

21.06.2012

Umístění

Technická 3058/10, laboratoř pouzdření a propojování (0.63)

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty