Detail publikace

Súčasné podmienky pre rozvoj OZE na SR

BERNÁTH, F. MASTNÝ, P.

Originální název

Súčasné podmienky pre rozvoj OZE na SR

Český název

Súčasné podmienky pre rozvoj OZE na SR

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Príspevok pojednáva o súčasnom legislatívnom a technickom zázemí rozvoja OZE na Sloven-sku. Legislatívny rámec je naštrbený kvôli zmenám v deklarovaných podmienkach. Technický aspekt rieši otázky pripravenosti ES SR v oblasti sieťových kapacít a plynulej regulácie výkonovej rovnováhy s dôrazom na nepredikovateľné výrobne - FVE, VTE.

Český abstrakt

Príspevok pojednáva o súčasnom legislatívnom a technickom zázemí rozvoja OZE na Sloven-sku. Legislatívny rámec je naštrbený kvôli zmenám v deklarovaných podmienkach. Technický aspekt rieši otázky pripravenosti ES SR v oblasti sieťových kapacít a plynulej regulácie výkonovej rovnováhy s dôrazom na nepredikovateľné výrobne - FVE, VTE.

Klíčová slova

Energetická legislatíva, Primárne a sekundárne zákony energetiky na Slovensku,

Rok RIV

2012

Vydáno

23.05.2012

Nakladatel

Ústav elektroenergetiky VUT Brno

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-4514-7

Kniha

Proceedings of the 13th International Scientific Conference EPE 2012

Edice

první

Číslo edice

1

Strany od

593

Strany do

596

Strany počet

4

URL

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT92309,
 author="František {Bernáth} and Petr {Mastný}",
 title="Súčasné podmienky pre rozvoj OZE na SR",
 annote="Príspevok pojednáva o súčasnom legislatívnom a technickom zázemí rozvoja OZE na Sloven-sku. Legislatívny rámec je naštrbený kvôli zmenám v deklarovaných podmienkach. Technický aspekt rieši otázky pripravenosti ES SR v oblasti sieťových kapacít a plynulej regulácie výkonovej rovnováhy s dôrazom na nepredikovateľné výrobne - FVE, VTE.",
 address="Ústav elektroenergetiky VUT Brno",
 booktitle="Proceedings of the 13th International Scientific Conference EPE 2012",
 chapter="92309",
 edition="první",
 howpublished="print",
 institution="Ústav elektroenergetiky VUT Brno",
 year="2012",
 month="may",
 pages="593--596",
 publisher="Ústav elektroenergetiky VUT Brno",
 type="conference paper"
}