Detail produktu

Software pro predikci diagnostických veličin

JANDA, O. ERTL, J. HAMMER, M.

Typ produktu

software

Abstrakt

Software postavený na frameworku .NET je určený k predikci vývoje diagnostických veličin, které se mohou měřit u technických zařízení. Systém využívá prvky umělé inteligence jako: neuronové sítě a evoluční algoritmy. Vstupem resp. výstupem softwaru jsou datové soubory s naměřenými resp. predikovanými veličinami.

Klíčová slova

predikce, neuronové sítě, evoluční algoritmy, diagnostické veličiny

Datum vzniku

31.05.2012

Umístění

ÚVSSR, FSI VUT v Brně

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty