Detail publikace

Spolehlivost lidského činitele při havarijním zásahu

KOTEK, L. BABINEC, F.

Originální název

Spolehlivost lidského činitele při havarijním zásahu

Český název

Spolehlivost lidského činitele při havarijním zásahu

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Hlavním úkolem pracovníků při havarijním zásahu, případně při likvidaci následků havárie (např. v chemických výrobách, nebo v jaderné energetice) je především zastavení dalšího rozvoje havárie (regulace parametrů procesu do předepsaných mezí) a použití technických a organizačních prostředků pro omezení havarijních následků parametrů procesu. V dalším textu neuvažujeme způsob a spolehlivost detekce abnormálních podmínek např. pomocí alarmů. Alarmový signál musí být jasný, zřetelný a jednoznačný, protože na jeho základě je zahájen proces kognitivní a rozhodovací, na základě kterých by měl být operátor schopen do procesu adekvátně zasáhnout a zabránit tak případným nežádoucím situacím či dokonce haváriím.

Český abstrakt

Hlavním úkolem pracovníků při havarijním zásahu, případně při likvidaci následků havárie (např. v chemických výrobách, nebo v jaderné energetice) je především zastavení dalšího rozvoje havárie (regulace parametrů procesu do předepsaných mezí) a použití technických a organizačních prostředků pro omezení havarijních následků parametrů procesu. V dalším textu neuvažujeme způsob a spolehlivost detekce abnormálních podmínek např. pomocí alarmů. Alarmový signál musí být jasný, zřetelný a jednoznačný, protože na jeho základě je zahájen proces kognitivní a rozhodovací, na základě kterých by měl být operátor schopen do procesu adekvátně zasáhnout a zabránit tak případným nežádoucím situacím či dokonce haváriím.

Klíčová slova

Spolehlivost lidského činitele, havarijní zásah

Rok RIV

2012

Vydáno

23.04.2012

Nakladatel

PCHE PetroCHemEng

Místo

Praha

ISBN

978-80-02-02376-0

Kniha

Plné texty přednášek konference APROCHEM 2012

Strany od

296

Strany do

299

Strany počet

3

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT91762,
 author="Luboš {Kotek} and František {Babinec}",
 title="Spolehlivost lidského činitele při havarijním zásahu",
 annote="Hlavním úkolem pracovníků při havarijním zásahu, případně při likvidaci následků havárie (např. v chemických výrobách, nebo v jaderné energetice) je především zastavení dalšího rozvoje havárie (regulace parametrů procesu do předepsaných mezí) a použití technických a organizačních prostředků pro omezení havarijních následků parametrů procesu.
V dalším textu neuvažujeme způsob a spolehlivost detekce abnormálních podmínek např. pomocí alarmů. Alarmový signál musí být jasný, zřetelný a jednoznačný, protože na jeho základě je zahájen proces kognitivní a rozhodovací, na základě kterých by měl být operátor schopen do procesu adekvátně zasáhnout a zabránit tak případným nežádoucím situacím či dokonce haváriím.",
 address="PCHE PetroCHemEng",
 booktitle="Plné texty přednášek konference APROCHEM 2012",
 chapter="91762",
 howpublished="print",
 institution="PCHE PetroCHemEng",
 year="2012",
 month="april",
 pages="296--299",
 publisher="PCHE PetroCHemEng",
 type="conference paper"
}