Detail patentu

Způsob rozprašování kapalin pro optimalizaci jejich spalování

KERMES, V. STEHLÍK, P.

Typ patentu

patent

Abstrakt

Způsob rozprašování kapalin pro optimalizaci jejich spalování, zejména kapalin s nízkou výhřevností a/nebo s vysokým bodem vzplanutí, jehož podstatou je, že se do proudu kapaliny vstřikované do spalovacího prostoru před jejím vstupem do spalovacího prostoru pro její pneumatickou atomizaci fouká hořlavý uhlovodík v plynném stavu, který může být směsí plynných uhlovodíků, například některých uhlovodíků ze skupiny obsahující metan, ethan, propan, butan, ethen, ethyn, propen a buten. Do hořlavého plynného uhlovodíku lze před foukáním do proudu kapaliny vstřikované do spalovacího prostoru přidat plynné okysličovadlo nebo i nehořlavý plyn.

Klíčová slova

rozprašivání, spalování, kapalné odpady, nestandardizované kapaliny

Číslo patentu

303148

Datum zápisu

21.03.2012

Vydavatel

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Vlastník

Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty