Detail produktu

Snímač na měření síly mezi beranem a tlumičem střihu klikového lisu s rozsahem do 200 t

NÁVRAT, T. VOSYNEK, P. HOUFEK, L. PETRUŠKA, J. HOUFEK, M. SLÁMA, S.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Snímač je určen pro měření tlakových sil mezi dvěma rovnoběžnými deskami. Snímače má válcové tělo. Princip je založen na měření přetvoření na vnější válcové ploše. Snímač byl vyroben pro ověření silových poměrů klikového lisu LKDS 800 vyrobeném firmou ŽĎAS a.s. Žďár nad Sázavou, IČ 46347160. Smlouva 181325205779 s firmou ŽĎAS, a.s. ze dne 6. 6. 2011.

Klíčová slova

snímač síly, tenzometry

Datum vzniku

31.01.2012

Umístění

B1/105 ÚMTMB FSI VUT v Brně Technická 2896/2 Brno 61669

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty