Detail produktu

Program pro výpočet režimu dvoufázového proudění

JEDELSKÝ, J. JÍCHA, M.

Typ produktu

software

Abstrakt

Program slouží pro výpočet a vizualizaci predikce režimu dvoufázového toku kapalina-plyn s využitím modifikovaných Bakerových diagramů pro plně vyvinuté horizontální a vertikální proudění. Program určí režim dvoufázového toku a zobrazí jeho souřadnice v dvourozměrném Bakerově diagramu. Výsledky lze exportovat do datového souboru ve formátu csv a uložit jako obrazové soubory ve formátu gif nebo png. Vstupem pro výpočet jsou fyzikální vlastnosti kapaliny a plynu, geometrie kanálu a provozní podmínky. Vstupní data lze zadat ručně, importem datového souboru nebo využít program pro výpočet dvoufázového výtoku dle teorie HFM nebo SFM (www.nozzle.ic.cz). Posledně jmenovaný vstup umožní predikovat režim dvoufázového proudění např. uvnitř směšovací komory dvoumédiových trysek s vnitřním směšováním nebo v potrubí před regulačními kohouty, škrtícími a bezpečnostními ventily, výstupními otvory apod. Program je řešen jako autonomní webová aplikace na adrese www.tpf-map.ic.cz.

Klíčová slova

směs kapalina/plyn, dvoufázový tok, Bakerův diagram

Datum vzniku

19.12.2011

Umístění

FSI VUT v Brně

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty