Detail produktu

Zařízení pro testování vyústek v kabinách dopravních prostředků a hodnocení charakteru proudění

JEDELSKÝ, J. LÍZAL, F. LEŽOVIČ, T. KRŠKA, L. JÍCHA, M.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Přípravek je určen pro snadné testování vyústek v kabinách dopravních prostředků ve zjednodušeném zapojení (pouze jedna vyústka). Měřicí zařízení se skládá z přívodního potrubí (zajišťuje rovnoměrný vstup mlhy), ventilátoru, filtru, části pro měření průtoku s usměrňovacími voštinami, flexibilní části s proměnnou délkou a úhly, přechodové části, přívodního potrubí a vyústky. Dlouhé potrubí s ustalovací částí před a za snímačem je požadavkem pro přesné měření průtoku. Nasáván je neupravovaný vzduch z laboratoře. Vnější podmínky (tlak, teplota, vlhkost) jsou měřeny přístrojem Comet D4141. Teploty na vstupu a výstupu z potrubí jsou měřeny odporovými čidly pt100. K měření tlakové diference před a za ofukovačem slouží digitální mikromanometr MEDM 500.

Klíčová slova

vyústky, kabiny dopravních prostředků, hodnocení charakteru proudění

Datum vzniku

07.11.2011

Umístění

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2896/2, 61669 Brno, místnost C3/0213

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty