Detail produktu

Software pro určení spolehlivosti transformátorů

ERTL, J. JANDA, O. HAMMER, M.

Typ produktu

software

Abstrakt

Software vytvořený v prostředí Matlab je určený k predikcím pravděpodobností možných poruch postihující výkonové olejové transformátory a k odhadu funkčních charakteristik spolehlivosti těchto netočivých elektrických strojů . Vstupem do softwaru jsou hodnoty veličin získaných z diagnostických měření. Podrobnosti o aplikaci (použití) software jsou také na adrese : http://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=60500.

Klíčová slova

výkonový olejový transformátor, predikce pravděpodobnosti poruch, odhad střední zbytkové životnosti

Datum vzniku

27.03.2012

Umístění

ÚVSSR, FSI VUT v Brně

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty