Detail patentu

Zařízení pro kreativní systém tvorby matematických popisů obecných procesů

MALÁŠEK, J.

Typ patentu

užitný vzor

Abstrakt

Zařízení pro kreativní systém tvorby matematických popisů obecných procesů zvláště na základě obrazů toků a deformací nehomogenních materiálů, jako disperzí, partikulárních látek apod., sestává z rozebíratelné skříňové soustavy tvořené zadní opěrnou stěnou a k ní s odstupem paralelně přiřazenou přední průhlednou stěnou, mezi nimiž jsou uchyceny variabilně uspořádané pevné přepážky a/nebo pohyblivé přepážky pro vymezení zkoumaných toků nehomogenních materiálů, přičemž skříňové soustavě uchycené na pohybovém ústrojí s větším počtem stupňů volnosti je přiřazeno odpojitelné pohonné ústrojí. Účelem systému je aplikace kreseb obrazů procesů toků a deformací nehomogenních materiálů na jiné procesy technické, technologické, ekonomické, společenské apod.

Klíčová slova

proces, nehomogenní materiál, matematický popis, obraz, tok, deformace

Číslo patentu

23722

Datum zápisu

26.04.2012

Datum skončení platnosti

23.01.2016

Vydavatel

Úřad průmyslového vlastnictví

Vlastník

VUT v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty