Detail produktu

Solární vzduchový kolektor s absorbérem obsahujícím materiál se změnou skupenství

CHARVÁT, P.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Jedná se o experimentální solární komín kolektor, u kterého je v absorbéru použit materiál se změnou skupenství za účelem krátkodobé akumulace tepla. Kolektor lze použít pro ohřev větracího vzduchu nebo přitápění. Přínosem krátkodobé akumulace tepla je zrovnoměrnění teploty na výstupu kolektoru ve dnech s velmi proměnlivou intenzitou slunečního svitu (proměnlivou oblačností).

Klíčová slova

solární vzduchový kolektor, akumulace tepla

Datum vzniku

16.11.2011

Umístění

areál FSI, budova C3

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty