Detail produktu

Dimenzování záchytných a svodných prvků protierozní ochrany

DUMBROVSKÝ, M. MENŠÍK, P.

Typ produktu

software

Abstrakt

Software složí k provedení výpočtu základních parametrů průtočného profilu liniových záchytných a svodných prvků přírodě blízkých protierozních a protipovodňových opatření.

Klíčová slova

protierozní a protipovodňová opatření; dimenzování; eroze půdy; příčný řez

Datum vzniku

28.11.2012

Umístění

http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty