Detail produktu

Solární absorbér se strukturovaným povrchem

MRŇA, L. FOREJT, M. PODANÝ, K. LIDMILA, Z. KUBÍČEK, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Solární absorbér s tvarovaným povrchem umožní zvýšit celkovou absorbci dopadajícího solárního záření vlivem vícenásobnému odrazu a postupné absorpci záření v dutinách - profilech vytvořených na ploše kolektoru. Efekt vícenásobného odrazu a absorbce v dutinách - profilech dále eliminuje požadavek kolmého dopadu slunečního záření na kolektor. Strukturovaný povrch navíc zvyšuje teplosměnnou plochu mezi absorbující plochou a přenosovým tekutým médiem uvnitř kolektoru.

Klíčová slova

solární absorbér

Datum vzniku

02.01.2012

Umístění

Ústav strojírenské technologie, odbor svařování a povrchových úprav.

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty