Detail produktu

Vliv změny faktoru erozní účinnosti deště z hlediska kvantifikace erozních smyvů v modelovém území okresu Břeclav

DUMBROVSKÝ, M. PAVLÍK, F. VÁCHAL, J. VÁCHALOVÁ, R.

Typ produktu

specializovaná mapa s odborným obsahem

Abstrakt

V řešeném území okresu Břeclav bylo provedeno vyhodnocení míry erozního ohrožení s variantními hodnotami faktoru erozní účinnosti deště R. Na základě dosažených mapových výstupů bylo provedeno vyhodnocení změn míry erozního ohrožení na blocích LPIS.

Klíčová slova

eroze půdy, LPIS, R-faktor, ztráta půdy

Datum vzniku

01.11.2011

Umístění

Ministerstvo zemědělství , Odbor environmentálních podpor PRV, archiv zpracovatele

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty