Detail produktu

Jxyz meter 1.0

VANČURA, J. BLAŤÁK, O. PORTEŠ, P. HEJTMÁNEK, P.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Moment setrvačnosti vozidla vzhledem k podélné, příčné, svislé ose je jedním z významných parametrů, které ovlivňují dynamiku jízdy vozidla. Tyto hodnoty jsou důležitými vstupy při dynamických měřeních realizovaných na vozidle, při výpočtu dynamických vlastností vozu a pro regulační algoritmy elektronických systémů vozidla. Měření těchto parametrů nelze provést běžnými měřicími prostředky, ale je nutné speciálně vyvinuté měřicí zařízení. Zařízení se skládá z měřicí stolice, měřicího systému a software pro záznam a vyhodnocení dat. Měření pracuje na principu torzního kyvadla (resp. fyzikálního kyvadla).

Klíčová slova

Moment setrvačnosti k podélné, příčné, svislé ose, torzní kyvadlo, fyzikální kyvadlo, dynamika vozidel

Datum vzniku

10.12.2011

Umístění

C1/101

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty